Iniciativas para una Alimentación Saludable Súmate | Bat egin

bategin.alimentacionsaludable.eus

Elikadura osasungarria...erosketatik

Elikadura-ohitura osasungarriak (osasuntsua eta orekatua) hartzeko, garrantzitsua da inprobisaziorik ez egitea, kontsumitzen dugun elikagai motaren, aniztasunaren eta kantitatearen ikuspegitik.

Aldez aurretik gure erosketa eta elikagai horiek nola kontsumituko ditugun planifikatzea lagungarri izango zaigu. Horregatik, aholku txiki batzuk eman nahi dizkizugu, erosteko orduan, zer jan eta nola prestatu pentsatzeko, modu osasungarrian jateko aukera izan dezagun.

Informazio osoa hemen

Alimentación saludable...desde la compra

Para adoptar hábitos de alimentación saludable (sana y equilibrada), tanto desde el punto de vista del tipo, variedad y cantidad de alimentos que consumimos, es importante no improvisar.

Planificar previamente nuestra compra y la manera en la que vamos a consumir estos alimentos, nos ayudará a ello. Por eso queremos ofrecerte unos pequeños consejos, a la hora de comprar, pensar en qué comer y cómo cocinar, que puedan permitirnos comer de manera saludable.

Todas las claves aquí

LEGEZKO ABISUA.- Mezu elektroniko honetako informazioa jasotzaile gisa ageri den(ar) entzat baino ez da. Mezu elektroniko honetako eta berari erantsitako fitxategietako informazioa isilpean eduki behar da edota jabetza intelektualaren gaineko legeen eta beste legeen babespean dago. Mezu honek ez dio ezartzen inolako konpromisorik bidaltzaileari, berak eta jasotzaileak, aldez aurretik, berariazko idatzizko itunaren bidez besterik hitzartu ezean. Errakuntzaren bat dela-eta mezu hau jasotzen baduzu, bertan jarritako jasotzailea ez izan arren, jakinarazi ahalik azkarren bidaltzaileari, mesedez (dirsalud-san@euskadi.eus) eta gero ezabatu erabat. Horrez gainera, mezuan jarritako jasotzailea ez bazara, ezin duzu erabili, banatu, kopiatu ez inprimatu, ez osorik ez zati bat.

AVISO LEGAL - La información contenida en este correo electrónico es para el uso exclusivo de la/s persona/s mencionadas como destinataria/s. Este correo electrónico y los archivos adjuntos, en su caso, contienen información confidencial y/o protegida legalmente por leyes de propiedad intelectual o por otras leyes. Este mensaje no constituye ningún compromiso por parte de la persona remitente, salvo que exista expreso pacto en contrario, previo y por escrito entre la persona destinataria y la remitente. Si usted no es la persona destinataria designada y recibe este mensaje por error, por favor, notifíquelo a la persona remitente con la mayor brevedad posible a la siguiente dirección:(dirsalud-san@euskadi.eus) y proceda inmediatamente a su total destrucción. Así mismo, le informamos de que no debe, directa o indirectamente, usar, distribuir, reproducir, imprimir o copiar, total o parcialmente este mensaje.

Departamento Vasco de Salud
941 01 92 09
Creative Commons 4.0 BY-SA